Prerada tanke oblovine 2

Tehnički podaci

Pogon
 TVS-SC2.4L 2 x 11 kW elektromotor
2 x 7 kW elektromotor
 SHS 11 kW elektromotor
15 kW elektromotor
18.5 kW elektromotor
 HR700 11 kW elektromotor
15 kW elektromotor
18.5 kW elektromotor
 Priključak struje 400 V / 50 Hz, 3 faze
Kapacitet piljenja
 Najmanji promjer trupca 150 mm
 Najveći promjer trupca 400 mm
 Najmanja duljina trupca 1.2 - 2.4 m
 Najveća duljina trupca 2.4 - 3.6 m
 Najmanja širina reza 70 mm
 Največa širina reza 250 mm
Oprema pilane
Standardna oprema TVS - Dvostruka okomita tračna pila
SVS - Jednostruka okomita tračna pila
SHS - Jednnostruka tračna pila
HR500 ili HR700 - Višelisna raspiljivačica
Oprema po želji Utovar:    Utovarna rampa
                Postolje trupaca
                 Nagnuto postolje trupaca
Prenosnici: Stol za razvrstavanje
                  Stol sa valjcima
                  Automatski okretač trupaca
Listovi tračnih pila
 TVS-SC2.4L 4.67 m x 32-38 mm
 SHS 4.67 m x 32-38 mm
 HR500 4.01 m x 32-38 mm
 HR700 4.67 m x 32-38 mm
Dimenzije pilanske linije
 Duljina 28 m
 Širina 8 m
 Visina 2.15 m

Prerada tanke oblovine - 2

LINIJA ZA PRERADU TANKE OBLOVINE SA NAPREDNOM TEHNOLOGIJOM AUTOMATIZACIJE ZA POVEĆANJE ISKORISTIVOSTI DRVETA I SMANJENJE RADNIH TROŠKOVA

Nudeći više automatskih osobina da smanji proizvodne troškove, SLP2 linija je slijedeći korak u povećanju dobiti iz malih i srednje velikih trupaca do 400 mm promjera.
Linija se može složiti na nekoliko raznih načina, sve prema potreba proizvodnje i investicije. Dva do tri radnika mogu uspješno posluživati cijelu liniju zahvaljujući njenom nivou automatizacije. Središnje smješteno upravljačko postolje na početku linije nudi pilaru potpuni pregled rada sa svim kontrolama strojeva na dohvatu.

SLP2 linija:

  • Jeftinija nego druge slične linije
  • Ima manje troškove postavljanja i potrebe
  • Proizvodi više proizvoda i manje otpada
  • Ima malu potrošnju struje
  • Jeftino održavanje
SLP2 linija je vrhunsko rješenje za smanjenje troškova i povećanje dobiti automatizacijom vaše prerade drveta.