BiMETAL

Specifikacije

Sirovina Profil Debljina/širina (mm)
BB2734 10/30 1.07 x 34

Wood-Mizerova BiMetal tračna pila za piljenje drveta napravljena je za visoko zahtjevne industrijske proizvodne potrebe.
Noseći dio tračne pile posebnog čeličnog sastava BiMetalne pile objedinjuje trajnost i dugotrajnu savitljivost te time ostvaruje duži vijek naoštrenosti u odnosu na MaxFlex ili DobubleHard tračnu pilu, posebno kada se pili tvrđa više abrazivna vrsta drveta.