Sjedalo pilara

Sa dodanim sjedalom za pilara odmarate noge i koncentrirate na piljenje. Postavljanjem sjedala smanjuje se dužina piljenja za 63.5 cm. Lako se skida za potrebe piljenja dugih trupaca. Nije dostupan za modele LT15 i LT20.