LubeMizer sustav vodenog podmazivanja

Bez ispravnog podmazivanja pojedine vrste drveta se vrlo teško pile, jer se biljni sok priljepljuje na list pile i uzrokuje smanjenje efikasnosti. LubeMizer sustav održava list tračne pile čistim za glatko piljenje. Ima podesivi električni protok i pumpu kojom se dodaje posebna tekućina na obje strane lista pile. LubeMizerov aditiv dodaje se u malim iznosima za drvo sa malo soka, a u povećanim iznosima da očisti pilu od naslaga biljnog soka.

LubeMizer aditiv – već pripremljena smjesa dodaje se u spremnik sa vodom i time povećavamo čišćenje tračnih pila.