DoubleHARD

Specifikacije

Sirovina Profil Debljina/širina (mm)
BD1735
BD1740
BD1750
BD2732
BD2735
BD2750
BD3732
BD3738
BD4732
BD4738
BD2738
10/30
10/30
10/30
7/34, 10/30
10/30
9/29, 10/30
7/39, 9/29, 10/30
4/32, 7/34, 7/39, 9/29, 10/30, 13/29
10/30
4/32, 7/34, 10/30, 13/29
10/30, 13/29
1.00 x 35
1.00 x 40
1.00x 50
1.07 x 32
1.07 x 35
1.07 x 50
1.14 x 32
1.14 x 38
1.40 x 32
1.40 x 38
1.27 x 38

DoubleHard tračna pila je najpopularnija pila Wood-Mizera, više od desetak godina. Cijenovno dostupna i pouzdana općenito za sve vrste piljenja.
Upotrebljen je visoko kvalitetni čelik, a zubi su naknadno indukciono tvrdo zakaljeni. DoubleHard pila je čvrsta, nije krhka i neće se potrošiti ili slomiti prerano. DoubleHard pile nude do sada nedostignutu reznu fleksibilnost, bilo da želite piliti smrznuto, ili osušeno drvo, meko drvo, tvrdo drvo ili čvronato drvo. I velika pilanska postrojenja, kao i mobilni pilanari, dnevno zavise od Wood-Mizerove DobuleHard tračne pile.