Profesionalni strojevi obrade drveta

profesionalne pilane
Pilane

Veliki izbor Wood Mizer profesionalnih i kvalitetnih pilana od početničkih sa malim kapacitetima prerade drva do visoko učinskih pilana i strojeva namjenjenih velikim pilanskim postrojenjima.

profesionalne pilane
Okrajčivači

Wood Mizerovi profesionalni okrajčivači piljenica povećavaju prozvodnost u preradi građe.

profesionalne pilane
Vodoravne raspiljivačice

Wood Mizer vodoravne jednotračne raspiljivačice pomažu povećanju proizvodnosti uz male troškove.

profesionalne pilane
Poprečne pile

Poprečne pile od Wood Mizera za dužinsko kraćenje piljenica.

profesionalne pilane
Blanjalice

Wood Mizer blanjalice i ravnalice obrađuju piljeno drvo u oblanjane grede i stupove.