Autokvačila

Samo sa pomakom prsta možete uključiti kvačilo i imati punu snagu motora. Pomakom prsta u drugom smjeru zaustaviti će list pile i staviti motor u čekanje.
Nije dostupan za modele LT15 i LT20.