Razmetači zubi

BMT 300

BMT 300 je industrijski razmetač napravljen za profesionalne oštračnice zubi pila i velike pilanarske tvrtke. Najveća širina lista pile je 75 mm a brzina posmaka do 25 zubi u minuti. BMT 300 pneumatski razmetač ima vrhunsku i stalnu točnost razmetanja zubi. Računalo uči iz prvih koraka razmetanja koliko točno treba pritisnuti svaki zub pri razmetanju. Elektronički ekran prikazuje sve parametre i kontrolne podatke. Jednostavno postavi list pile i pokreni razmetač u izabranom modu rada. Kada su zubi jedne strane tračne pile razmetnuti, izvrni pilu, postavi je na razmetač i ponovi proces.
Više vrst oblika rada i funkcija daju prilagodljivost razmetaču da radi prema potrebama. Kontrolni mod jedanostavno provjerava otklon svakog zuba. Normalni mod rada otkriva uzorak razmetanja i vrača natrag previše savinute zube. Kad je pila razmetnuta stroj se zaustavlja ili će dvostruko provjeriti list pile da osigura točnost razmetanja. Tolerance otklona za razmetanja lako su podesive. BMT 300 je predviđena kao pratilac za BMS 250 oštrilicu, za tvrtke sa više tračnih pila u radu i za oštrilačke servise čiji je posao održavanje litova tračnih pila.

BMT 250

BMT 250 dvostruka poluautomatska razmetačica zubi tračne pile, koja visokokvalitetno, istovremeno razmeće zube desne i lijeve strane tračne pile. Opremljena elektromotorom za glatki posmak sve dok svi zubi nisu razmetnuti. BMT 250 može se podešavati da razmeće zube tračnih pila širine od 25 do 75 mm i razmaka zubi od 13mm do 32 mm. Sa BMT 250 se upravlja sa kontrolne ploče sa automaskim brojačem zubi koja staje, kad su svi zubi razmetnuti.
Mikrometar precizno mjeri otklon svakog zuba i time osigurava točnost i spremnost pile da pili kao nova.

BMT 200

BMT 200 je dvostruka ručna razmetačica koja istovremeno razmeće desne i lijeve zube tračne pile, a koja je će vam pomoći da produžite oštrinu vaše tračne pile i ostvarite najtočnije piljenje drveta. BMT 200 je napravljena za prihvatljivo razmetanje zubi. Jedan okretaj ručnog čekrka razmeće oba zuba odjednom i pomiče list pile prema naprijed.
BMT 200 može brusiti pile od 25 – 75 mm širine, sa fino podesivim razmakom zuba od 13 – 22 mm. Mikrometar precizno mjeri otklon svakog zuba osiguravajući točost razmetanja i ponovnu oštrinu vaše pile.

BMT 150

Razmetni odjednom zube na obje strane sa ručnim BMT150 razmetačem koji će vam pomoći da produljite vijek trajanja oštrine vaše pile, kao i povećati rezne osobine najtočnim rezom drveta. BMT 150 je napravljena da bude cijenovno dostupna razmetačica zubi. Kako operator gura ručicu prema naprijed, time namješta razmetanje slijedećeg zuba. Taj korak se nastavlja sve dok zubi nisu potpuno razmetnuti. Jedan okretaj namješta sve zube lista tačne pile. Nije potrebno izvrtanje lista tračne pile.
BMT 150 može razmetati pile od 25 – 75 mm širine i razmaka zubi od 6 – 32 mm, te se može fino podešavati željeni razmak zuba. Mikrometar je uključen kao standardna oprema i precizno mjeri otklon svakog zuba, osiguravajući točnost i spremnost pile da pili kao nova.

BMT 100

BMT 100 je napravljena kao jednostavna, točna i cijenovno prihvatljiva razmetačica zuba. Jednostavni ručni pomak gura pilu i razmeće jednu stranu zubi. Mikrometar je uključen kao standardna oprema i precizno mjeri otklon svakog zuba, osiguravajući točnost i spremnost pile da pili kao nova. Kada je jedna strana lista pile završena, izvrni pilu i ponovi razmetanje druge strane. Podesiv pomak ručice lista pile omogućuje razmetanje pila od 25 – 50 mm i isporučuje se spremna za rad na raznim profilima zuba. Može se po želji namjestiti točka dodira razmetanja. Za individualne pilanare koji imaju mali volumen prerade trupaca, ali žele osigurati jednaki razmet zuba, BMT 100 je izvrsna početna razmetačica.