SilverTIP

Specifikacije

Sirovina Profil Debljina/širina (mm)
BS1735
BS1740
BS1745
BS1750
BS2732
BS2735
BS2750
BS3775
BS3738
BS4745
BS5775
BS7420
10/30
10/30
10/30
10/30
10/30
9/29, 10/30
7/39, 9/29, 10/30
10/30, 13/29
4/32, 7/39, 9/29, 10/30, 13/29
10/30, 13/29
10/30
10/30
1.00 x 35
1.00x 40
1.00 x 45
1.00 x 50
1.07 x 32
1.07 x 35
1.07 x 50
1.07 x 75
1.14 x 38
1.40 x 45
1.27 x 75
1.80 x 20

SilverTip tračna pila je ekonomična pila za vosoko produktivnu okolinu i dokazala se kao početna pila. Puno iskusnih pilanara postiglo je s njima vrlo pozitivna rezultate rabeći je na svojim raspiljivačicama ili primarnom otvaranju trupaca.
Standardni, vrlo savitljiv noseći materijal je upotrebljan da se produlji vijek trajanja do istovremeno su vrhovi zuba indukciono trvdo zakaljeni. Zajedno imamo izvanredno dug vijek oštrine da dugim vijekom trajanja u sekundarnoj preradi drva naše Silver tip tračne pile.