Industrijske pile - Okomite tračne pile

tvs okomite pile
TVS

SKIDA DVIJE BOČNE STRANE TRUPCA
TVS (dvostruka okomita tračna pila) pouzdano skida bočnice I okrajke trupaca, prizmi i piljenica.

svs okomite pile
SVS

SKIDA OKRAJAK SA TROSTRANE PRIZME
Postavljena u liniju iza TVS, -SVS( jednostruka tračna pila) priprema obradak za raspiljivanje.