Industrijske pile - Okrajčivači

eg 300 okrajčivač
EG 300

INDUSTRIJSKI OKRAJČIVAČ-VIŠELISNA PARALICA
Sa funkcijom okrajčivača i višelisne paralice povećava iskorištenje svake piljenice i daje pilani veću proizvodnost.

eg 400 okrajčivač
EG 400

INDUSTRIJSKI OKRAJČIVAČ PILJENICA VELIKOG UČINKA
Robustan okrajčivač za komercijalnu preradu sa brzinom, točnošću za teške piljenice.