Prerada tanke oblovine

slp 1
Prerada tanke oblovine 1 (SLP 1)

Wood Mizerova Linija za preradu tanke oblovine sa tračnim pilama uskog propiljka povećava dobit u preradi drva uz smanjivanje proizvodnih tročkova.

slp 2
Prerada tanke oblovine 2 (SLP 2)

Wood Mizerova Linija za preradu tanke oblovine sa tračnim pilama uskog propiljka povećava dobit u preradi drva uz smanjivanje proizvodnih tročkova.