Industrijske pile - Pilane

wm 1000 pilane
WM 1000

PILANA ZA TRUPCE VELIKOG PROMJERA
Pili meko drvo, tvrdo drvo i tropsko trvo do 1.7m promjera sa visokom kvalitetom i efikasnošču .

wm 3500 pilane
WM 3500

PRODUKTIVNA INDUSTRIJSKA PILANA
Industrijska pilana uskog propiljka za primarnu preradu trupaca kao i trupaca koji se ne mogu piliti na automatskim pilanama.

wm 4000 pilane
WM 4000

ROBUSTNA PILANA NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE
Mali operativni troškovi i visoka proizvodnost sa većim iskorištenjem trupaca je rješenje za tvoj uspjeh .