Oštrilice zubi tračnih pila

BMS 500 Profesionalna oštrilica zubi tračnih pila.

BMS 500 je napravljena za zahtjeve visoko produktivnih pilana koje trebaju stalno oštre listove pila. Izrađena je kao snažni industrijski stroj sa automatskim funkcijama, koje vam omogućuju manju brigu oko samog brušenja a daju vam više vašeg vremena. BMS 500 oštri razne listove tračnih pila od 25 do 75 mm širine sa razmakom zubi od 12,7 do 28,6 mm.
Oštrilica BMS 500 rabi industrijski CBN brus 203 mm promjera koji se vrti brzinom od 4250 o/min. Lako podizanje poklopca kao i samog brusa omogučuje brzu izmjenu brusa i podešavanje. Poklopac ima sigurnosni prozor za nadgledanje procesa osvjetljenog unutarnjim LED svijetlom. Upravljačka kutija sa jednostavnim komandama ima ekran za oćitavanje brzine pomaka, brojača zubi i dva načina rada : Namještanje i Rad. Brusilica sa automatski zaustavi nakon odabranog broja zubi. Karbidni čistači-strugači odstranjuju nastali srh na svakom zubu, a nauljene filcane pločice skidanju višak ulja sa bočnih strana pile, nastao pri oštrenju. Ulje za oštrenje se proćiščava sa magnetima koji skupljaju nastalu metalnu bruševinu. Napravljena od stručnjaka za oštrenje pila za kvalitetan rad, BMS 500 je sam vrh oštrilica tračnih pila na tržištu.

BMS 250 – Osobna oštrilica pila

BMS 250 je idealna stroja za pilanara koji želi investirati u visoko kvaltetnu, automatsku brusilicu koja oštri tračne pile automatski, redovno i pouzdano za primarnu preradu drva. BMS 250 oštri automatski tračnu prema zadanom broju zubi. Poklopac oštrilice kao i podizanje brusa omogućuju lagano skidanje i postavljanje lista pile. Takodjer ima ugrađenu automatsku sigurnosnu zaustavnu sklopku za kontroliranu promjenljivu brzinu posmaka sa upravljačke kutije. Teški poklopac štiti brusilicu i ima ugrađen otvor za ventilaciju. Nauljeni filcevi skidaju višak ulja sa bočnih strana tračne pile.
BMS 250 rabi CBN brus 127mm promjera, koji se isporučuje u više vrsta profila zubi. BMS250 ima jednofazni elektromotor 0,18kW sa brzinom okretanja 2800 o/min. Sustav sa uljnim podmazivanje podržava pilu hladnom prilikom oštrenja a magneti skupljaju bruševinu iz kružnog toka ulja. Fino podesivi gurač zubi ako i povisiva podloga tračne pile za prihvat listova pila od 25 do 50 mm širine.

BMS 200 - Ekonomična oštrilica

BMS 200 je oštrilica namijenjena manjim pilanarskim poduzetnicima radi svoje ekomomičnosti i profesionalnih rezultata.
BMS 200 rabi CBN brus 127mm promjera, koji se isporučuje u više vrsta profila zubi. BMS250 ima jednofazni elektromotor 0,18kW sa brzinom okretanja 2800 o/min. Sustav sa uljnim podmazivanje podržava pilu hladnom prilikom oštrenja a magneti skupljaju bruševinu iz kružnog toka ulja. Fino podesivi gurač zubi je ako i povisiva podloga tračne pile za prihvat listova pila od 25 do 50 mm širine. BMS200 ima iste visoko kvalitetne dijelove kao i BMS250, ali bez automatskog zaustavljanja kad je oštrenje gotovo.