Profesionalni strojevi obrade drveta

Industrijske pilane
Pilane

Wood Mizerova linija industrijskih pilana pruža visoku proizvodnu kvalitetu piljenica dok s pomoću uskog propiljka tračnih pila smanjuje operativne troškove.

Industrijske pilane
Okrajčivači

Wood Mizerovi industrijski okrajčivači piljenica povećavaju proizvodnost u komercijalnoj preradi drveta.

Industrijske pilane
Vodoravne raspiljivačice

Wood Mizerove industrijske vodoravne višelisne i jednolisne raspiljivačice pomažu Vam da povećate preradu drveta sa malim troškovima .

Industrijske pilane
Okomite tračne pile

Wood Mizerove okomite tračne pile lako se uklapaju u linije prerade osiguravajuči veču iskoristivost trupaca radi piljenja uskim propiljkom.

Industrijske pilane
Široke tračne pile

Wood Mizerove pilane sa širokim tračnim pilama napravljene su za visokoučinsku preradu trupaca.