Profesionalne pile - Blanjalice

mp 100 blanjalica
MP 100

ZAVRŠNO BLANJANJE I PROFILIRANJE PILJENICA
Proširi poslovanje sa MP100 I započni proizvodnju blanjane/profilirane građ

mp 150 blanjalica
MP 150

ZAVRŠNO BLANJANJE I PROFILIRANJE PILJENICA
Proširi poslovanje sa MP100 I započni proizvodnju blanjane/profilirane građe .