Profesionalne pile - Vodoravne raspiljivačice

hr 110
HR 110

PRISTUPAČNA RASPILJIVAČICA ZA MEKO DRVO
HR115 je idealni izbor za cjenovno pristupačnu efikasnu raspiljivačicu mekog drva.

115
HR 115

PRODUKTIVNA VODORANVNA RASPILJIVAČICA
HR115 u standardnoj izvedbi ima puno osobina i snage za proizvodnost do 25 m/min protoka obradka.