Laser

Idealno pomagalo za natkrite pilane, jer lasersko svjetlo precizno pokazuje gdje će list pile ući u drvo, poboljšavajući točnost i povećavajući proizvodnost. Laserski pokazivač može se naknadno ugraditi na Wood-Mizerove pilane opremljene sa 12 voltnim akumulatorom. Nije preporučen za uporabu na direktnom sunčevom svjetlu. Nije na raspolaganju za modele LT15 i LT20.