MP 150

Tehnički podaci

Pogon
 Standardno  4 kW elektromotor
Kapacitet piljenja
 Najveća širina obradka  520 mm
 Njaveća širina blanjanja  410 mm
 Najmanja visina četvrtak  60 mm
 Največa visina četvrtaka  600 mm
Oprema blanjalice
 Standardno  Elektropogon gore/dole
 Računalo
 Ručno vitlo naprijed/natrag
 Stegači
 Po želji  Ručne stege
 Set stegača trupaca (2 strane)
 Elektropogon naprijed natrag (samo AC)
Noževi
 Broj noževa 4
 Brzina okretanja osovine 4890 rpm
Potrebe pilanePriključak
 Normalni radni uvjeti 10 Amp
 Promjer usisnog otvora piljevine 100 mm

JEDNOSTAVNO BLANJANJE ILI PROFILIRANJE GREDA VISOKE KVALITETE POVRŠINE

Proširi ponudu svoje pilane sa MP100 blanjalicom-profilirkom za visoko kvalitetno blanjenje ili profiliranje građe. Specijalizirana blanjalica/ravnalica izravna grube površine ili napravi profil na gredi za uzdužno spajanje I povezivanje. MP150 radi na istom postolju kao I LT15 pilana i može se obje istovremeno ili odvojeno postaviti. MP150 može blanjati grede na istom postolju nakon ispiljavanja sa LT15. te sa postolja izlazi završen proizvod.
Kada se iz trupca dobije četvrtak sa LT15, MP150 odmah blanja ili profilira završnu površinu četvrtaka.
MP150 ima elektromotorni pogon za gore-dole pomak I podesivu brzinu blanjanja. Sa dodatnim elektronskim upravljanjem ova blanjalica- profilirka je idealan stroj za kućnu preradu trupaca u građu.