HR 1000

Tehnički podaci

style="text-align: left; vertical-align: middle;">300 mm
Pogon
Standardno 11 kW
Po želji 15 kW
Dimenzije piljenja
Najmanja širina obradka 25 mm
Najveća širina obradka 300 mm
Najmanja širina obradka sa MGR sustavom 200 mm
Najmanja visina obradka 6 mm
Najveća širina obradka
Najmanja duljina obradka 710 mm
Najveća duljina obradka Neogranićeno
Najveća duljina obradka sa MGR sustavom 2.40 m
Najmanja visina piljenja 6 mm
Najveća visina piljenja 300 mm
Oprema pilane
Standardna oprema

Čelična beskonačna traka
Elektro-pogonjeni pritisni kotači
Senzor pucanja lista pile
Centralizirano vodeno podmazivanje pila
Centralizirano napinjanje lista pile

Po želji Sustav (MGR) za povrat piljenica u krug
Brzina beskonačne trake 0-30 m/min
Listovi tračnih pila
Duljina 5200 mm
Širina 32-38 mm
Promjer kotača pile 863 mm
Materijal kotača pile Lijevani čelik
Dimenzije i zahtjevi prostora
Duljina 4.20 m
Duljina sa  MGR sustavom 9.60 m
Širina 2.80 m
Širina sa MGR sustavom 3.10 m
Visina (poklopac dignut) 2.90 m
Visina stola 0.90 m
Pritisak zraka 80-125 psi
Količina protoka zraka 142 l/min
Hidraulički sustav
Motor 3 kW 400 v / 50 Hz
Pumpa 15 LPM
Normalna potrošnja struje 1-pila 35 Amp
2-pile 63 Amp
Sa 4 lista pile
Duljina 5.10 m
Dujina sa MGR sustavom 11.10 m
Normalna potrošnja struje 3-pile 90 Amp
4-pile 120 Amp
Sa 6 listova pila
Duljina 7.10 m
Dujina sa MGR sustavom 12.50 m
Normalna potrošnja struje 5-pile 150 Amp
6-pile 180 Amp

INDUSTRIJSKA VIŠELISNA VODORAVNA RASPILJIVAČICA - HR1000 VODORAVNA RASPILJIVAČICA

Robustna HR1000 ima industrijski nivo raspiljivanja u kompaktnom prilagodljivom obliku da se prilagodi raznim potrebama. Izborom jedne do šest glava na tom industrijskom raspiljivaču, omogućuje proizvodnju od jedne do šest dasaka u jednom prolazu. HR1000 prerađuje drvo do 300 mm širine i 300 mm visine sa brzinom pomaka do 33 mm/min. Čelična transportna traka je trajna i hidraulično pogonjeni našiljeni valjci osiguravaju stabilno i točno piljenje.
Listovi tračnih pila se podižu i spuštaju okretanjem ručnog vitla. Podmazivanje listova pila i hidraulično napinjanje listova pila centralno je smješteno radi povećanja proizvodnosti i lakog pristupa. Senzor puknuća listova pila automatski zaustavlja strojeve.
Dodatna oprema za kružni povrat piljenica (MGR) može se postaviti sa strane raspiljivačice. Ispiljene daske nastavljaju ravno sa trake za slaganje u složaj, a nedovršeni četvrtak kruži natrag u raspiljivačicu sve dok se potpuno ne ispili.